Forside

 

Velkommen til

 

Aabybro Bridgeklubs hjemmeside

 

Spillested: Aabybro Plejecenter

På hjemmesiden finder du generelle oplysninger om klubben og dens aktiviteter samt spilleresultater for grøn og gul række

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bridgesæson 2017/2018

på Aabybro Plejehjem.

Mandage kl. 13.30

Bemærk undtagelse 26. februar, hvor vi starter kl. 13.00

 

 

Klubben vil med glæde modtage nye medlemmer,

 

Henvendelse til:

 

formand Peder Pedersen tlf.:

60248636/26138636

eller

kasserer Åse Gravesen tlf.:

98242442/ 28220266

 

 

 

Vinterferie i uge 8 (startende 19. februar)

 

Bestyrelsen forventer at afholde generalforsamling

den 9. april

 

 

 

 

Referat af Generalforsamling 27. marts 2017:

 

 

1. Valg af dirigent

Volmer Nielsen valgt

 

2. Formandens beretning

Formanden, Heini Madsen, omtalte de ændrede vilkår på spillestedet og aflysninger, som fik indflydelse på turneringsafviklingen. Til trods herfor blev udtrykt tilfredshed med lokalerne. Heini Madsen takkede for et sobert og positivt samarbejde med medlemmer og bestyrelse og omtalte sit ønske om at stoppe efter 6 år på posten. Endelig overbragtes et ønske fra plejehjemslederen om frivillige hjælpere til hjemmet. Formanden sluttede med et ønske om, at flest mulige vil deltage, når der startes igen 4. september. Beretningen blev taget til efterretning. Formanden høstede et stort bifald for indsatsen.

 

3. Kassereren aflægger regnskab

Regnskabet, der udviste en kassebeholdningen på 8.587 kr., blev godkendt.

 

 

4. Indkomne forslag

Forslag om ændret spillested blev nedstemt.

Dette var også skæbnen for et forslag om ændrede substitutregler.

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er: Jens Grøn (villig til genvalg)

Aase Gravesen (villig til genvalg)

Heini Madsen (ej villig til genvalg)

Jens Grøn og Åse Gravesen genvalgt.

Arne Johannessen blev valgt til bestyrelsen

 

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

På valg er: Ani Søndergård (villig til genvalg)

Jan Rønnow (villig til genvalg)

Begge blev genvalgt

 

7. Valg af revisor for 1 år

På valg er: Tage Kragh (ej villig til genvalg)

Volmer Nielsen blev valgt som revisor

 

8. Valg af revisorsuppleant:

På valg er: Volmer Nielsen

Heini Madsen blev valgt

9. Eventuelt

Næstformanden takkede formanden for hans fine indsats.

 

 

Mangler du en afløser?

Du skal selv finde en substitut

se under fanen substitutter.

 

I nødstilfælde, kontakt et bestyrelsesmedlem pr. telefon eller ved personlig kontakt. Vælger du at maile beskeden, SKAL det venligst ske senest 2 hverdage før spilledagen. Vi vil da forsøge at finde en afløser for dig.

 

Præmier:

 

2 flasker vin til 1. pladserne i de afsluttede spillerunder.

 

 

Kan du lide at spille kort?

 

Spil Bridge !

 

Hvorfor ska´ du lære at spille bridge?

 

Fordi bridge er god hjernegymnastik.

 

Bridge udvikler dine evner til at klare udfordringer og løse problemer.

 

Når du spiller bridge udvikler du evner til at samarbejde og kommunikere.

 

 

Der er mange, der spiller bridge af hensyn til det sociale samvær.

 

Du kan spille bridge med - og mod - alle: uanset alder, køn, land og sprog.

 

Vi tror, at disse argumenter overbeviser dig om, at du skal lære at spille bridge!

 

Meld dig ind i

Aabybro Bridgeklub!

 

Oplev, at vi spiller under afslappede former og har det hyggeligt.

 

Vel mødt !

 

 

Nyttige links:

 

DanmarkBridgeForbund

Pandrup Bridgeklub

Brovst Bridgeklub

Fjerritslev Bridgeklub

Hjallerup Bridgeklub

BKNord