Forside

 

Velkommen til

 

Aabybro Bridgeklubs hjemmeside

 

Spillested: Aabybro Plejecenter

På hjemmesiden finder du generelle oplysninger om klubben og dens aktiviteter samt spilleresultater for grøn og gul række

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bridgesæson efterår 2016-2017

på Aabybro Plejehjem.

Mandage kl. 13.30

 

 

Klubben vil med glæde modtage nye medlemmer,

 

Henvendelse til:

formand Heini Madsen tlf.:

98271716/ 40418222

eller

kasserer Åse Gravesen tlf.

:98242442/ 28220266

 

 

 

Husk vinterferie i uge 8

 

Generalforsamling den 27. Marts

Dagsorden følger senere

 

Her afvikles tillige sidste spillerunde

( hvis vi slipper for aflysninger)

 

 

Sæssonafslutning på Hotel Søparken

Tilmelding i spillelokalet

 

 

 

 

 

Referat af generalforsamling 4. april 2016.

 

 

1. Valg af dirigent

Volmer Nielsen valgt

 

2. Formandens beretning

Formanden aflagde beretning om den forgangne spillesæson, som blev afviklet uden aflysninger på Aabybro Plejehjem.

Formanden glædede sig over forløbet og udtrykte håb om, at vi også fremover kan afvikle vores turneringer her.

Formanden orienterede blandt andet om, at der er afviklet et meldekursus ved Jes Bank over 4 runde.

Et nyt kursus er i støbeskeen i den kommende sæson.

Sæsonstart 5. september 2016.

Beretningen blev taget til efterretning.

 

3. Indkomne forslag

ingen indkomne forslag.

 

4. Kassereren aflægger regnskab

Regnskabet, der udviste en kassebeholdning på 10.594 kr, blev godkendt.

 

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er: Dorthe Pedersen (ikke villig til genvalg)

Peder Pedersen valgt.

Ingrid Sørensen (villig til genvalg)

genvalgt.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år

(Mona Pilgård stopper af private årsager)

Jens Grøn valgt.

 

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

På valg er: Ani Søndergård (villig til genvalg)

Jan Rønnow (villig til genvalg)

genvalg af suppleanter.

7. Valg af revisor for 1 år

På valg er: Tage Kragh (villig til genvalg)

genvalgt.

8. Valg af revisorsuppleant:

På valg er: Peder Pedersen

Volmer Nielsen valgt.

9. Eventuelt

Formanden takkede dirigenten for god ro og orden.

 

 

 

 

Mangler du en afløser?

Du skal selv finde en substitut

se under fanen substitutter.

 

I nødstilfælde, kontakt et bestyrelsesmedlem pr. telefon eller ved personlig kontakt. Vælger du at maile beskeden, SKAL det venligst ske senest 2 hverdage før spilledagen. Vi vil da forsøge at finde en afløser for dig.

 

 

Præmier:

 

2 flasker vin til 1. pladserne i de afsluttede spillerunder.

 

Præmier til 2. pladser er bortfaldet, i stedet udloddes

 

2 flasker vin mellem de øvrige spillere.

 

Kan du lide at spille kort?

 

Spil Bridge !

 

Hvorfor ska´ du lære at spille bridge?

 

Fordi bridge er god hjernegymnastik.

 

Bridge udvikler dine evner til at klare udfordringer og løse problemer.

 

Når du spiller bridge udvikler du evner til at samarbejde og kommunikere.

 

 

Der er mange, der spiller bridge af hensyn til det sociale samvær.

 

Du kan spille bridge med - og mod - alle: uanset alder, køn, land og sprog.

 

Vi tror, at disse argumenter overbeviser dig om, at du skal lære at spille bridge!

 

Meld dig ind i

Aabybro Bridgeklub!

 

Oplev, at vi spiller under afslappede former og har det hyggeligt.

 

Vel mødt!